Große Hunde

Second

Geboren: 2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Beto

Geboren: 15.03.2014
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Quevedo

Geboren: 03-2014
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Bjorn

Geboren: 01.09.2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Argos

Geboren: 01.09.2012
Geschlecht: männlich
asse: Schäferhund-Mischling

Naty

Geboren: 01.03.2018
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Jump

Geboren: 2015
Geschlecht: männlich
Rasse: deutscher Schäferhund

Adino

Geboren: 16.06.2017
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Bea

Geboren: 02.07.2014
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Nancy

Geboren: 16.10.2011
Geschlecht: weiblich
Rasse: Schäferhund

Happy

Geboren: 09.09.2017
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Loba

Geboren: 23.01.2013
Geschlecht: weiblich
Rasse: Schäferhund Mischling

Ole

Geboren: 01.09.2018
Geschlecht: männlich
Rasse: Labrador Mischling

Iker

Geboren: 01.01.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

India

Geboren: 11.09.2013
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Lewin

Geboren: 07.06.2007
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Kira

RESERVIERT

Pitagura

Geboren: 25.12.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Platon

Geboren: 25.12.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Jemma

Geboren: 12.04.2014
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Orion

Geboren: 08.02.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Goku

Geboren: 27.07.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Judas

Geboren: 18.01.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Ben

Geboren: 16.10.2011
Geschlecht: männlich
Rasse: Schäferhund Mischling

Ioana

RESERVIERT

Kassy

Geboren: 01.01.2010
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Rodney

Geboren: 01.02.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Lorenza

Geboren: 01.02.2017
Geschlecht: weiblich
Rasse: Podenco

Spirit

Geboren: 15.05.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Max

Geboren: 14.02.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Schäferhund Mischling

Wlu

Geboren: 15.04.2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Bingo

Geboren: 01.12.2017
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Goku

Geboren: 28.02.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Nacho

Geboren: 15.10.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Kiko

Geboren: 15.10.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Rex

Geboren: 21.12.2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Dulce

Geboren: 01.02.2021
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Sunny

Geboren: 01.04.2021
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Felix

Geboren: 08.05.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Fina

Geboren: ca. 2014
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Amura

Geboren: 07.08.2012
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Labus

Geboren: 01.01.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Chehuaka

Geboren: 03.09.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Thor

Geboren: 03.03.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Cooper

RESERVIERT

Xena

Geboren: 12.04.2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: deutscher Schäferhund

Picon

Geboren: 01.09.2012
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Du möchtest uns und die Fellnasen unterstützen?

Menu