Große Hunde

Second

Geboren: 2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Beto

Geboren: 15.03.2014
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Quevedo

Geboren: 03-2014
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Bjorn

Geboren: 01.09.2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Naty

Geboren: 01.03.2018
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Jump

Geboren: 2015
Geschlecht: männlich
Rasse: deutscher Schäferhund

Adino

Geboren: 16.06.2017
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Nancy

Geboren: 16.10.2011
Geschlecht: weiblich
Rasse: Schäferhund

Happy

Geboren: 09.09.2017
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Loba

Geboren: 23.01.2013
Geschlecht: weiblich
Rasse: Schäferhund Mischling

Ole

Geboren: 01.09.2018
Geschlecht: männlich
Rasse: Labrador Mischling

Iker

Geboren: 01.01.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Orion

Geboren: 08.02.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Ben

Geboren: 16.10.2011
Geschlecht: männlich
Rasse: Schäferhund Mischling

Rodney

Geboren: 01.02.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Wlu

Geboren: 15.04.2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Goku

Geboren: 28.02.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Felix

Geboren: 08.05.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Chehuaka

Geboren: 03.09.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Elvis

Geboren: 15.07.2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Pointer

Noro

Geboren: 26.02.2022
Geschlecht: männlich
Rasse: Podenco

Lulu

Geboren: 17.07.2022
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Leo

Geboren: 06.07.2017
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Thor

Geboren: 08-2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Ania

Geboren: 11-2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Galgo

Tumba

Geboren: 06-2018
Geschlecht: weiblich
Rasse: Galgo

Claus

Geboren: 01.01.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Jaspar

Geboren: 12.08.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Tyrion

Geboren: 08.07.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Pointer

Alex

Geboren: 26.02.2022
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Lola

Geboren: 2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Nilo

Geboren: 21.06.2012
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Bimba

RESERVIERT

Super

Geboren: 01.04.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Luc

Geboren: 15.08.2018
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Cooper

Geboren: 2018
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Sol

Geboren: 12-2018
Geschlecht: männlich
Rasse: Pointer

Thor

Geboren: 08-2015
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Rafael

Geboren: 01.06.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Rayita

Geboren: 27.06.2021
Geschlecht: weiblich
Rasse: Galgo

Trasto

Geboren: 23.12.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Mariano

Geboren: 01.06.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Anna

Geboren: 02-2019
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Barney

Geboren: 17.05.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Do Khyi

Aza

Geboren: 24.10.2018
Geschlecht: weiblich
Rasse: zentralasiatischer Owtscharka

Bommel

Geboren: 2022
Geschlecht: männlich
Rasse: Landseer

Bigotes

Geboren: 20.08.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Tapon

Geboren: 16.06.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Raton

Geboren: 16.06.2021
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Lima

Geboren: 22.02.2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Mischling

Rafaela

Geboren: 17.10.2020
Geschlecht: weiblich
Rasse: Galgo

Simba

Geboren: 17.10.2020
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Doglan

Geboren: 20.01.2022
Geschlecht: männlich
Rasse: Galgo

Tana

Geboren: 14.04.2021
Geschlecht: weiblich
Rasse: Galgo

Sam

Geboren: 13.05.2019
Geschlecht: männlich
Rasse: Mischling

Du möchtest uns und die Fellnasen unterstützen?

Menu